بعدازظهری پاییزی، لمیده‌ام روی کاناپه‌ی چوبی که سالهاست روی بالکن، بهار و خزان، سبز و زرد و نارنجی و سپید را به تماشا نشسته. رطوبت و نمِ مُدام، فرتوتش کرده و با هر تکان کوچک من، ناله‌ای سرمی‌دهد. دو کوسن یشمی پشت کمر و یک آبی رنگش زیر دست …

نزدیک به  دو سال پیش، تصویری ازخودمان؛ چند دختر و پسر جوان که روی تپه‌ای برفی ایستاده‌ایم و لبخند بر لب داریم؛ در اینستاگرام منتشر کردم. ذیل عکس پرسیده بودم شاخص های شاد بودن چیست و چطور می‌توان همیشه شاد زندگی  کرد؟ امروز اگر به عنوان مخاطب خود، در پی …

“لذت چیزی را که در اختیار داری، با آرزوی آن‌چه نداری ضایع مکن. به خاطر داشته باش که آنچه اکنون داری، چیزی بوده که زمانی آرزوی داشتنش را می‌کردی” این یکی از جملات معروف “اپیکور” -فیلسوف لذت‌گرای یونانی- است. اپیکور لذت را مساوی با خیر و خوبی  و وظیفه هر …