کشف اولین بوسه

 

میدانی اولین بوسه چطور کشف شد؟

در زمان‌های بسیار قدیم، زن و مردی پینه دوز یک روز به هنگام کار بوس را کشف کردند.

مرد دست‌هایش به کار بود. تکه نخی را به دندان کَند. به زنش گفت بیا این را از لب من بردار و بیندا. زن هم دست هایش به سوزن و وصله بود، آمد که نخ را از لب‌های مرد بردارد، دید دستش بند است، گفت چه کار کنم؟ ناچار با لب برداشت.

شیرین بود، ادامه دادند…

 

سال بلوا/عباس معروفی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.